Steeds meer managers corporate communicatie zitten aan tafel in de Boardroom. Mooi! Nu kunnen zij zorgen voor een gedegen communicatieplan.

1. Wat gaat er echt veranderen?
Heb je het ongemakkelijke gevoel dat je jaarplan vooral ‘business as usual’ is? Dan vinden je collega’s in de Boardroom dat waarschijnlijk ook. Tijd voor een aanscherping. Welke drie dingen gaan echt veranderen door dit plan? En hoe gaan klanten, stakeholders en de eigen organisatie dat merken?

2. Heb je de buitenwereld naar binnen gehaald?
Waar is je communicatieplan eigenlijk op gebaseerd? Onderzoek, interne evaluaties? Heb je overwogen om echte verse input van ‘buiten’ te halen? Laat je teamleden ieder op hun terrein een paar vragen stellen aan belangrijke stakeholders of gesprekspartners: wat houdt hen bezig? Wat verwachten zij van jouw bedrijf? En hoe kun je samenwerken?

3. Win de oorlog aan het front
Corporate communicatieplannen gaan niet over marketing toch? Daardoor verliezen veel corporate communicatieafdelingen de klant nogal eens uit het oog. Je wint de reputatie-oorlog aan het front. Dat front is niet alleen Twitter. Hoe ervaren klanten de dienstverlening? Klopt hun dagelijkse ervaring met het verhaal dat je vertelt? Zo niet, hoe ga je zorgen dat het wel gebeurt? Ga samenwerking aan met je collega’s die over de verkoop- en servicekanalen gaan en stel samen een plan op om klanten echt te laten ervaren dat je eerlijk, innovatief en betrokken bent. En maak medewerkers tot de sleutel van het succes. Als zij het steunen, zullen ze het ook uitdragen. In hun werk, op feestjes en op sociale media.

4. Sociale relevantie
Klanten en stakeholders verwachten niet alleen dat je foutloos werkt, maar in toenemende mate willen ze weten wat jouw bedrijf bijdraagt aan de samenleving. Aan een betere wereld, maar vooral aan een beter Nederland, want een internationale focus is uit de mode. Wat doe je aan duurzaamheid? Staat het bedrijf midden in de samenleving en sta je ook open voor iedereen in die samenleving? Kies tenminste twee projecten waarop je  laat zien dat jouw bedrijf er ook in maatschappelijk opzicht toe doet.

5. Het bedrijf verandert van koers. De medewerkers ook?
We zeggen allemaal dat de crisis voorbij is, maar elke week worden nieuwe ontslagrondes aangekondigd. Bedrijven digitaliseren en proberen flexibeler te worden. De veranderstrategieën klinken prachtig, maar gaan de medewerkers hun gedrag ook aanpassen? Interne communicatie is het punt van een campagne in de lift of op het intranet voorbij. Samen met HR moet je in staat zijn om medewerkers niet alleen te informeren over veranderingen, maar ze ook echt tot ander gedrag brengen. Het gaat niet meer om medewerkerstevredenheid, maar om internal alignment.

6. In medialand gaat het nog slechter
Mediarelaties zijn voor corporate communicatie nog steeds essentieel. Maar het speelveld wordt wel steeds ongelijker. We zetten een nog immer groeiend leger woordvoerders en communicatieprofessionals tegenover een steeds magerder bezette mediawereld. Om een goed verhaal in de media te krijgen gaat het inmiddels meer om coproduceren dan om autoriseren. En free publicity gaat inmiddels naadloos over in paid publicity of owned publicity. Wie die vormen goed en integer weet te combineren, blijft zichtbaar en geloofwaardig. Wat is jouw content strategie voor 2015?

7. Kun je visualiseren waar het om draait?
Meten is weten. We zijn beter in staat om ons werk meetbaar te maken en te visualiseren. Zet je werkterrein en je afdeling letterlijk op de kaart en vertaal je managementinformatie in een kwartaal infographic, zodat de in één oogopslag kunt laten zien waar je staat en wat de buiten- en binnenwereld bezig hield in het afgelopen kwartaal.

8. Wat worden je parels dit jaar?
Wat zijn dan de projecten, campagnes of interventies die jij als de parels van jouw afdeling ziet? Voor welke acties krijg je applaus in de Boardroom, waar worden medewerkers trots van en waarmee zet je jouw afdeling op de kaart?

9. En nu het geld
Corporate Communicatie wordt steeds belangrijker, maar het budget zit doorgaans nog bij Marketing Communicatie. De slag om het budget is voor dit jaar waarschijnlijk al beslecht. Corporate Communicatie heeft veel baat bij het slopen van silo’s binnen communicatie. Stimuleer het werken in interdisciplinaire teams en creëer zo commitment voor een passender budget voor corporate communicatieactiviteiten.

10. Welke Award gaan jullie winnen?
Tot slot: als je afdeling echt grote veranderingen doormaakt en je stelselmatig topkwaliteit levert, dan verdient dat ook erkenning. Daag je team uit om te gaan voor een prijs, bijvoorbeeld de Reputatiemanagement Award.

Redactie Communicatie.